RoboLabs buhalterinių paslaugų planai

Paslauga Planas 50* Planas 100 Planas 250 Planas 500
Metinė finansinė atskaitomybė ir visos metinės deklaracijos:
  • Metinės atskaitomybės mėnesio dalis (balansas, pelno nuostolių ataskaita, aiškinamasis raštas);
  • Pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos parengimas ir pristatymas VMI;
  • Metinių deklaracijų mėnesio dalis (pelno, pajamų, GPM A ir B klasės, taršos, nekilnojamo turto ir kt. metinės deklaracijos);
  • Deklaracijų teikimas ir pristatymas VMI.
nemokamai nemokamai nemokamai nemokamai
Metinė finansinė atskaitomybė ir visos metinės deklaracijos nemokamai
+ + + +
Darbuotojai iki 1 iki 3 iki 8 iki 20
Operacijos iki 20 iki 50 iki 150 iki 350
ROBO platformos prisijungimas visiems įmonės darbuotojams nemokamai nemokamai nemokamai nemokamai
ROBO platformos prisijungimas visiems įmonės darbuotojams + + + +
ĮKAINIS (be PVM) nuo 50 €/mėn. nuo 100 €/mėn. nuo 250 €/mėn. nuo 500 €/mėn.
*ne PVM mokėtojams