ELEKTRONINIAI PERSONALO DOKUMENTAI

Analitikos įrankis

Visų personalo dokumentų – atostogų prašymų, direktoriaus įsakymų ir panašiai – spausdinti nebereikės!

ROBO platformoje rasite paruoštus dažniausiai naudojamus personalo administravimo šablonus, kuriuos tiek pildyti, tiek pasirašyti galėsite elektroniniu būdu. Negana to, matysite ne tik šių dokumentų istoriją prie susijusio darbuotojo kortelės, bet ir turėsite jų elektroninį archyvą. Visi darbuotojai, susiję su personalo dokumentų pildymu ir pasirašymu bus informuoti pranešimu sistemoje ir elektroniniu laišku.

ROBO platformą taip pat galite naudoti visiems kitiems įmonės dokumentams talpinti ir siųsti darbuotojams susipažinti bei pasirašyti – įmonės vidaus taisyklėmis, konfidencialumo priedais, darbo saugos ir priešgaisrinėmis instrukcijomis ir kitais.

Nesunkiai susiformuosite ataskaitą, kurioje matysite, kurių darbuotojų elektroninių parašų trūksta ir, jei reikia, nusiųsite papildomus priminimus ar atspausdinsite sąrašą kontroliuojančioms institucijoms parodyti.